Tulevat tapahtumat

Pikkujoulut

Ylökkin pikkujoulut perjantaina 1.12. klo 18 alkaen Ninan keittiössä Lielahdessa

Hinta jäsenille 10€, ulkopuolisen avecin hinta 25€.

Sitovat ilmoittautumiset maksukuitin kera (maksu Ylökkin tilille FI84 1153 3000 2118 51, viite 9933) osoitteeseen luoma.salla@gmail.com

 

 

 

Syyskokouskutsu

YLÖJÄRVEN KOIRAKERHO RY

Syyskokous 2023
Aika: Maanantai 30.10.2022 klo 18.30
Paikka: Ylökkin halli, Pinotie 3, Ylöjärvi

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
4. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen
5. Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle
6. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä valitseminen
7. Jäsenmaksun suuruuden määrääminen
8. Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen
9. Toimikuntien määrittely
10. Hallituksen valmistelemat asiat
11. Asiat, jotka yhdistyksen jäsenet ovat kirjallisesti vaatineet syyskokouksessa käsiteltäväksi ja jotka on lähetetty hallitukselle tiedoksi viimeistään kuukautta ennen syyskokousta.
12. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta päättää ainoastaan yksimielisesti. Päätöstä ei kuitenkaan voida tehdä yhdistyslain 14§:ssä mainituista asioissa ellei niistä ole kokouskutsussa mainittu.
13. Kokouksen päättäminen