Ajankohtaista

Agilityn alkeiskurssi 09/2018

 

YLÖKK järjestää agilityn alkeiskurssin 09/2018 alkaen. Katso lisätiedot täältä.

 

 

Agilitykisat 13.-14.10.2018

 

Tervetuloa Agikisoihin Pinotielle 13.-14.10.  Alta löydät kisakirjeen ja lähtölistat

 

 

 

Haku

Hallitus tiedottaa 5.9.2016

YLÖJÄRVEN KOIRAKERHO RY:N YLIMÄÄRÄINEN YLEISKOKOUS JA SYYSKOKOUS

Ylöjärven Koirakerho ry:n ylimääräinen yleiskokous ja syyskokous pidetään torstaina 22.9.2016 klo 18.30, kahvila Emmi ja Sulo. 

Yleiskokouksen aiheena on hallin vuokraaminen, vuokran arvonlisäveron
vaikutus kannattavuuslaskelmiin , halliosakeyhtiön perustaminen
vuokraamista varten, seuran varojen käyttö vuokrahallihankkeessa ja
selvitys yksittäisen jäsenen roolista vuokrahallihankkeessa.

Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä hallituksen
valmistelemat asiat: jäsenmaksun maksamatta jättäneiden erottaminen  seurasta,
pisteistä luopuminen.

HALLITUS TIEDOTTAA - 1.9.2016

Ylöjärven Koirakerhon hallihankkeen kuulumisia.

YLÖKK:n hallituksen järjestämässä yleiskokokouksessa 18.8. päätettiin Kulkutie 2:ssa sijaitsevan hallin vuokraamisesta kolmen vuoden sopimuksella (jossa optio jatkosta). Sen hetken tietojen valossa yleiskokous päätti äänestämällä, että halli vuokrataan (kokouksella oli tiedossa, että alv-verokanta ei ole vielä selvillä). Tällöin oli myös havaittavissa paikalla olevassa jäsenistössä sitoutumista tarvittavaan varainkeräykseen talkoilun muodossa.  Joitain vastustavia mielipiteitä myös esitettiin.

YLÖKKin hallitus kokousti 25.8. ja hallituksen kokouksessa pohdittiin mahdollista hallihanketta monelta kantilta. Mietinnässä oli mm. yleiskokouksen jälkeen selvinnyt hallivuokran arvonlisäverollisuus, tarvittava talkoomäärä kulujen kattamiseksi, mattohankinta, jäsenistön sitoutumisinto tuleviin talkoisiin, ulkoinen rahoitus (tuet, sponsoroinnit, ym.) ja pitkällisen mietinnän jälkeen hallitus päätti äänestämällä lähteä toteuttamaan yleiskokouksen päätöstä Kulkutien hallin vuokraamisesta.  Pian kokouksen päättymisen jälkeen osa hallituksesta päätti irtisanoutua tehtävistään ja yksi jäsen jääväsi itsensä tulevien hallipäätöksien osalta. Hallitus kuitenkin pysyi päätösvaltaisena muutoksien jälkeenkin.

Tämän jälkeen hallituksen sähköpostijakelussa alettiin pohtia käytännön asioita, kuten halliosakeyhtiön perustamista ja sen kirjanpidon hoitamista. Samoin suunniteltiin tammi-huhtikuun agilitykisojen anomista (takaraja 31.8.) ja niihin liittyviä tuomarivarauksia. Samoin mietinnässä oli 2018 vuodelle järjestettävä ryhmänäyttely, johon päätettiin kysyä ohjeistusta paikalliselta näyttelykoordinaattorilta . Tärkeänä asiana hallitus alkoi myös tarkentamaan vuosien 2016-2018  budjettia, jonka edellinen versio oli ollut hallituksen kokouksen pohjana.  Alustavaan versioon lisättiin ryhmänäyttelyn tuottoja, mätsärituottoja ja ”HauHau-kisan” tuottoja, jotka alkuperäisestä versiosta olivat alakantissa.  Nämä laskelmat ovat tiivistettynä alla.

Laskelmissa on käytetty seuraavia tulo-olettamuksia: 1 agilitykisa = 275 starttia á 12€ = 3300€, josta voittoa kulujen ja buffatuottojen jälkeen noin 2700€ , 1 RT-kisa tuottaa voittoa noin 1000€, yksi mätsäri tuottaa voittoa noin 750€. Ryhmänäyttelyn tuotto on vaikein arvioitava. Ulos vuokrattava tunti hallista = 30€

Laskelmissa on käytetty talkoo-olettamuksena 10hlö/agikisa ja 7hlö/RT-kisa/PKToko-kisa/mätsäri

Hallin vuokrakulu on 6000€/kk+ALV, eli 7440€ verollisena. Tähän on lisätty vajaa 8000€/v kuluja valaistuksesta ja kiinteistönhuollosta. Yhteensä tämä on laskelmassa pyöristetty 97000€/v

Seuralla oleva pesämuna halliprojektiin korvamerkittynä on 90000€

 

Kulut vuodelle 2016:

Kilpailu- ja koetoiminta: 5500€

Tilavuokrat: 49000€

muut kulut: (lehti, kalusto, kirjanpito…)  15300€

Kulut yhteensä: 69800€

Tämän lisäksi investointina tulisi maton hankinta, josta YLÖKK sai tarjouksen korkkirouhematosta 31€/m2 asennettuna, eli 1000m2 matto olisi 31000€, joka maksettaisiin kerralla tai kk-osissa. Maksusuunnitelma on halliosakeyhtiön päätös.

 

Tulot vuodelle 2016:

Kilpailu- ja koetoiminta: 30000€

Koulutustoiminta (mm. kausimaksut)   13000€

Näyttelytoiminta (mätsärit) 1500€

Ulosvuokraus (10h/vko + 1 vkpl) 2000€

Tuotot yhteensä: 46500€

2016 alijäämä: 23800€

----------------------------

Kulut vuodelle 2017:

Kilpailu- ja koetoiminta: 0€  (tämä siksi, että kisatuloissa on laskettu puhtaat tuotot kulut poistettuna ja omassa hallissa ei tule roudauskuluja)

Tilavuokrat: 97000€

muut kulut: (lehti, kalusto, kirjanpito…) 15000€

Kulut yhteensä: 112000€

 

Tulot vuodelle 2017:

Kilpailu- ja koetoiminta: 80000€  *

Koulutustoiminta (mm. kausimaksut) 18000€  **

Näyttelytoiminta (mätsärit) 4000€ 

Tuotot yhteensä: 102000€

 

* 9 kisaviikonloppua (18x2700€) + HauHau-tapahtuma (25000€) + 6xRT (6000€) = 79600 , pyöristetty 80000€

** Nykyisellä jäsenmäärällä kausimaksun nosto 220e -> 300€  (= 11000€ -> 15000€)  + muut koulutustuotot = 18000€

Alijäämä: 10000€

Ulosvuokraus (10h/vko/40vkoa + 3 vkpl)  14000€

Toiminta-avustukset ?

Sponsorit ?

 

2017 ylijäämä: 4000€

--------------------------

Kulut vuodelle 2018:

Kilpailu- ja koetoiminta: 0€  (tämä siksi, että tuloissa on laskettu puhtaat tuotot kulut poistettuna ja omassa hallissa ei tule roudauskuluja)

Tilavuokrat: 97000€

muut kulut: (lehti, kalusto, kirjanpito…) 15000€

Kulut yhteensä: 112000€

 

Tulot vuodelle 2018:

Kilpailu- ja koetoiminta: 80000€  ***

Koulutustoiminta (mm. kausimaksut)  18000€  ****

Näyttelytoiminta: 18000€  *****

Tuotot yhteensä: 120000€

 

*** 9 kisaviikonloppua (18x2700€) + HauHau-tapahtuma (25000€) + 6xRT (6000€) = 79600 , pyöristetty 80000€

**** Nykyisellä jäsenmäärällä kausimaksun nosto 220e -> 300€  (= 11000€ -> 15000€)  + muut koulutustuotot = 18000€

***** Tupla-KV – näyttely (8000€) + ryhmänäyttely (10000€)

 

Ylijäämä: 8000€

 

Ulovuokraus (10h/vko/40vkoa + 3 vkpl) 14000€

Toiminta-avustukset  ?

Sponsorit ?

 

2018 ylijäämä: 22000€

--------------------------

 

Talkootarve 2017 ja 2018: 

Tarvittavia talkoopäiviä tapahtumissa yhteensä vuodessa:

Agility: 18 x 10 hlö = 180 (+ yhtenä viikonloppuna ”kaikki”)

RT: 6 x 7 = 42

PKToko: 5 x 7 = 35

Näyttelyt: 6 x 7 = 42 ( + 2018 kahtena viikonloppuna ”kaikki”)

Yhteensä: 300 päivää (+ noi isot tapahtumat), jonka voi jakaa osallistuvien seuralaisten määrällä

Tämän lisäksi talkoopäiviä tulee valmistelevista ja viimeistelevistä töistä tapahtumien ympärillä, kuten normaalistikin. Oman hallin myötä tulee tarvetta myös uudenlaisille rooleille, kuten vuokrauksesta vastaava, halliosakeyhtiön pyörittämiseen vaadittavia rooleja ym.

Kaikille yllälasketuille luvuille oletuksena on nykyinen jäsenmäärä ja nykyinen kausimaksuja maksavien määrä. Samoin kisatuottojen oletukset pohjautuvat aiempien vuosien toteutuneisiin tapahtumiin.

--------------------------

YLÖKKin hallitus sai 27.8.  vaatimuksen uuden yleiskokouksen koollekutsumiseksi. Tämän vaatimuksen oli allekirjoittanut 18 jäsentä, ja vaikka kaikki allekirjoittaneet eivät olleet maksannet jäsenmaksuaan sääntöjen määräämässä ajassa (ja ovat täten vailla äänioikeutta), niin hallitus päätti käsitellä vaatimuksen ja järjestää uuden yleiskokouksen.  Tulevan kokouksen agendalla on vuokran arvonlisäveron vaikutus kannattavuuslaskelmiin , halliosakeyhtiön perustaminen vuokraamista varten ja selvitys yksittäisen jäsenen roolista hallihankkeessa. 

Koska asioiden selvittämiseen vaaditaan uutta yleiskokousta, se tarkoittaa käytännössä hallipäätöksen siirtymistä vähintään kuukaudella.

Tällä viiveellä on vaikutusta yllälaskettuihin tuloihin (maaliskuulle ei enää voitu anoa kisoja ja 2018 ryhmänäyttelyn hakuaika umpeutuu ennen kokousta. Tammi- , helmi- ja huhtikuulle kisat on anottu ja yleiskokouksen päätöksestä rippuu kyseisten kisojen pitopaikka). Samoin sosiaalisessa mediassa käyty keskustelu ja sen luonne on herättänyt kysymyksiä jäsenistön sitoutumishalusta YLÖKKille isoon hankkeeseen.  Vastavuoroisesti kritiikin seasta ei ole löytynyt selkeää uutta vastuujäsenistöä, joka olisi ottanut oma-aloitteisesti roolia seuran eteen tehtävien tapahtumien hoidossa.   

Tämän takia hallitus on päättänyt järjestää tulevan yleiskokouksen ja syyskokouksen samalla. Yleiskokouksessa saadaan linjattua seuran lähivuosien suunta jäsenien toimesta ja syyskokouksessa voidaan valita vastuuhenkilöt viemään seuraa yleiskokouksessa päätettyyn suuntaan.

Tulevan kokouksen päivämäärä ilmoitetaan Ylöjärven uutisissa, kotisivuilla ja FB:ssä, kunhan aika ja paikka saadaan sovittua.

 

HALLITUS TIEDOTTAA - 31.8.2016

TALVEN TREENIPAIKAT

Hallin vuokraamisesta on vaadittu uusi yleiskokousta.

Tällähetkellä on epävarmaa saadanko kaikille harrastajille talveksi sopivaa treeni paikkaa.

Tällä hetkellä ei ole mitään paikkaa, koska yleiskokous oli päättänyt vuokrata hallin, jossa oli tarkoitus treenata talvella.

HALLITUS TIEDOTTAA - yleiskokous 18.8.2016

YLÖJÄRVEN KOIRAKERHO RY:N YLIMÄÄRÄINEN YLEISKOKOUS 18.8.2016

Kokouksessa tutustuttiin Kulkutei 2:ssa sijaitsevan hallin tiloihin. Hallissa on kolme tilaa, joiden väliltä on tarkoitus purkaa seinät ja tehdä hallista yksi yhteinäinen tila, jossa mahtuu pitämään virallisia agility kisoja.

Tämän jälkeen siirryttiin kahvila Emmiin & Suloon (Mikkolan tie 1-3) keskusteltemaan ja päättämään hallin vuokrauksesta.

Kokouksessa käytiin läpi taloustilannetta ja arviota hallin vuokraamisesta aiheutuvista kuluista. Tutustuttiin 2013-2015 talouslukuihin sekä 2016 ja 2017 arvioihin.

Keskusteltiin varainhankinnasta; mm. kausimaksun noston vaikutuksista, tarvittavien kisojen määristä ja kisoissa tarvittavista talkoilijoista.

Puhuttiin vaihtoehdoista, jos hallia ei vuokrata

Äänestettiin hallin vuokrauksesta, jonka tuloksena halli päätettiin vuokrata. Päätökseen esitettiin neljä eriävää mielipidettä.

Lopuksi listattiin seuraavaksi tarvittavia toimenpiteitä, miten asiaa lähdetään viemään eteenpäin.


HALLITUS TIEDOTTAA - 13.8.2016

Yleiskokous

Ylimääräinen yleiskokous torstaina 18.8. klo 18.30 Kulkutie 2, Ylöjärvi. Kokouksessa päätetään Kulkutie 2:n hallin vuokrauksesta.