Ajankohtaista

Agilitykisat 16.-17.2.2019

 

Tervetuloa Agikisoihin Pinotielle 16.-3.2.2019.  Alta löydät kisakirjeen ja lähtölistat.

 

 

Agilityn alkeiskurssi 09/2018

 

YLÖKK järjestää agilityn alkeiskurssin 09/2018 alkaen. Katso lisätiedot täältä.

 

 

Haku

Hallitus tiedottaa - 19.10.2016

Tulevat tapahtumat
Agility kisat on anottu ja hyväksytty seuraaville päiville 14-15.1, 4-5.2 ja 22-23.4.

Toukokuussa 26-28.5 pidetään Teivossa kolmipäiväinen tapahtuma, jossa lajeina on ainakin agility ja rally-toko.  Agilitya on luvassa perjantaina 4 kisaa 3-luokkalaisille, lauantaina 4 kisaa kaikille, sunnuntaina 4 kisaa kaikille ja viikonloppu huipentuu finaaliin, jonne karsitaan koirakot viikonlopun kisaradoilta. Rally-tokoa kisataan lauantaina kaksi kisaa ja sunnuntaina kaksi kisaa. Tapahtumassa on mahdollisesti myös match show. Tapahtuman yheityökumppaneita ovat Teivo ja Hau Hau.

Ryhmänäyttelyä on anottu elokuulle 2018.


Pinotien halli
Hallitus, agility- ja pk/toko-toimikunta ovat tutustuneet Pinotien tiloihin ja todenneet ne käyttökelpoiseksi, joten hallin vuokraussuunnitelmat etenevät.


Kausimaksut
2017 kausimaksut on päätetty pitää syyskokouksen päätöksen mukaisina, agilityn ryhmäpaikka vuodeksi on siis 440e ja talkoovelvoite 10 päivää, pelkkä vapaaharkka on 220e ja talkoovelvoite 5päivää. Talvikaudelle on tulossa myös rally-toko- ja toko-ryhmät. Toimikunnat tiedottavat tarkemmin maksuista ja talkoiden toteutustavasta.


Buffatoimikunta
Buffatoimikunta kaipaa kipeästi innokkaita jäseniä. Buffatoimikunnan tehtävänä on siis koordinoida tapahtumien buffatoimintaa, olla mahdollisuuksien mukaan tapahtumissa paikalla ja ohjeistaa talkoolaisia.


Opaskoirakirja
Ylöjärven koirakerho on tukenut opaskoiratoimintaa hankkimalla Opaskoira 2016 kirjan. Mikäli haluat kirjan lainaan ota yhteytta sihteeriin.


Pikkujoulut
Pikkujoulut pidetään lauantaina 10.12.2016 Tuulensillan Tallilla. Tästä lisää tietoa lähiaikoina.


Hallituksen kokous
Seuraava hallituksen kokous on 16.11.2016. Jos sinulla on asioita hallitukselle käsiteltäväksi, laita s-postia osoitteeseen sihteeri @ ylokk.net

Syyskokous 2016

Puheenjohtajan ja hallituksen valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Jari Helin.
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin erovuotoisten tilalle Emmi Kollani, Jenni Tiihonen ja Annu Keränen. Varajäseniksi valittiin Maria Toorikka ja Emmi Mäkinen. Hallitusten jäsenten tilalle, jotka eivät olleet erovuorossa, mutta olivat ilmoittaneet eroavansa valittiin Annina Könönen ja Janne Edgren. Hallituksessa jatkaa Sari Ruotsalainen.

Jäsen maksu
Jäsen maksuksi päätettiin pitää ennallaan eli vuonna 2017 se on jäseniltä 25e/vuosi ja perhejäseniltä 10e/vuosi.

Hallituksen valmistelemat asiat
Jäsenmaksun maksamattomien jäsenten erottaminen: päätettiin erottaa jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua vuonna 2016.
Pisteistä luopuminen: päätettiin, että pisteitä voi käyttää vuoden 2016 loppuun asti.

Toimikunnat
Agilitytoimikunta: Emmi Mäkinen, Annina Könönen, Maria Toorikka, Hanna Löytynoja, Päivi Määttä
Agilitykisatoimikunta: Laura Lamminsivu, Jaana Harju, Taina Helin,
Hallitoimikunta: Janne Edgren
Näyttelytoimikunta: Laura Lamminsivu, Reetta Orava, Salla Simpura
Lehtitoimikunta: Anne Kilpi
PK-/TOKOtoimikunta: Tarja Puputti, Anne Junnikkala, Sari Ruotsalainen, Sari Rantanen, Tiia Rajaniemi
Buffatoimikunta: Kaisa Laikko

Ylimääräinen yleiskokous 22.9.2016

Velipekka Soini avasi kokouksen, jonka jälkeen kokous järjestäytyi, kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja esityslista hyvksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Ensimmäisen käsiteltävänä asiana oli vuokran arvonlisäveron vaikutut kannattavuuslaskelmiin. Päivi Kangas esitteli budjetit, joissa toisessa oli Ylöjärven Koirakerho ry:n toiminta ja toisessa oli Ylöjärven Koirakerho ry:n omistaman halliosakeyhtiön toiminta. Ylöjärven Koirakerho ry:n toiminta on näiden mukaan arvonlisäverotonta ja kattaa kaiken muun koirakerhon toiminnan paitsi itse hallin pyörittämiseen liittyvän toiminnan. Koirakerho siis vain vuokraa hallia halliosakeyhtiöltä. Halliosakeyhtiön toiminta on puolestaan arvonlisäverollista ja siihen kuuluu vain hallin vuokraaminen ja itse hallista aiheutuvat kulut. Pohjana esityksessä oli kulkutie 2:sta tehty budjetti, mutta itse kulkutie 2:n vuokraaminen ei ollut enää ajankohtaista, koska tämä kiinteistö oli jo vuokrattu muualle.

Toisena asiana käsiteltiin halliosakeyhtiön perustamista vuokrattavaa hallia varten. Velipekka Soini avasi keskustelun muistuttaen, että halliosakeyhtiö kannattaisi perustaa sen vuoksi, että Ylöjärven Koirakerho ry:n toiminta säilyisi arvonlisäverottomana ja vain halliosakeyhtiö olisi arvonlisäveron piirissä, mikäli arvonlisäverollinen halli vuokrattaisiin seuran käyttöön. Keskustelun jälkeen äänestettiin saako Ylöjärven Koirakerho ry:n hallitus perustaa halliosakeyhtiön hallinvuokraamista varten ennen seuraavaa kevätkokousta, jos hallivuokra sisältävä alv:n. Äänestyksen tuloksena annettiin hallitukselle lupa perustaa halliosakeyhtiö.

Kolmantena asiana käsiteltiin seuran varojen käyttöä vuokrahallihankkeessa. Velipekka Soini avasi keskustelun Ylöjärven Koirakerho ry:n hallin rakentamishankkeeseen korvamerkattujen rahojen käytöstä vuokrahallin maton hankintaan ja näin ollen korvamerkitsemisen purkamista. Keskustelun jälkeen yleiskokous päätti yksimielisesti, että mahdolliseen vuokrahallin maton hankintaa voidaan käyttää hallin rakentamiseen korvamerkattuja rahoja.

Neljäntenä asiana käsiteltiin yksittäisen jäsenen roolia vuokrahallihankkeessa. Päivi Kangas esitti kisamittaisen hallin budjetin avulla yksittäiseltä jäseneltä tarvittavaa talkoo panosta. Tässä budjetissa oli agilitykisapäiviä 18 + toukokuussa järjestettävä isompi kolmipäiväinen tapahtuma. Lisäksi budjetissa oli rally-toko kisoja, mätsäreitä ja möllikisoja. Näistä kertyy yksittäiselle jäsenelle noin 9 talkoopäivää + talkoilu toukokuun isoissa kisoissa, kun talkoilijoita on ajateltu olevan 50 henkeä. Jos aktiivijäsenten määrä kasvaa, vähenee talkoomäärä.

Viidentenä asiana käsiteltiin hallin vuokraamista. Velipekka Soini avasi keskustelun kertomalla, että menetetyn kulkutie 2:n tilalle olisi mahdollista vuokrata Pinotie 2:sta hallitilaa. Tila on samassa rakennuksessa, josta Ylöjärven Koirakerho ry:llä oli aiemmin vuokrattuna hallitila, mutta hieman toisesta kohtaa rakennusta. Tila olisi kooltaan n. 900m2. Tässä hallitilassa pystyisi järjestämään viralliset agilitykilpailut. Hallin vuokrahinta olisi 4,5e/m2. Hallin voisi vuokrata arvonlisäverottomana.Keskustelun jälkeen äänestettiin Pinotie 2:n vuokraamisesta, jossa päätettiin anntaa hallitukselle lupa vuokrata halli, jos se on sopiva.

Hallitus tiedottaa 5.9.2016

YLÖJÄRVEN KOIRAKERHO RY:N YLIMÄÄRÄINEN YLEISKOKOUS JA SYYSKOKOUS

Ylöjärven Koirakerho ry:n ylimääräinen yleiskokous ja syyskokous pidetään torstaina 22.9.2016 klo 18.30, kahvila Emmi ja Sulo. 

Yleiskokouksen aiheena on hallin vuokraaminen, vuokran arvonlisäveron
vaikutus kannattavuuslaskelmiin , halliosakeyhtiön perustaminen
vuokraamista varten, seuran varojen käyttö vuokrahallihankkeessa ja
selvitys yksittäisen jäsenen roolista vuokrahallihankkeessa.

Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä hallituksen
valmistelemat asiat: jäsenmaksun maksamatta jättäneiden erottaminen  seurasta,
pisteistä luopuminen.

HALLITUS TIEDOTTAA - 1.9.2016

Ylöjärven Koirakerhon hallihankkeen kuulumisia.

YLÖKK:n hallituksen järjestämässä yleiskokokouksessa 18.8. päätettiin Kulkutie 2:ssa sijaitsevan hallin vuokraamisesta kolmen vuoden sopimuksella (jossa optio jatkosta). Sen hetken tietojen valossa yleiskokous päätti äänestämällä, että halli vuokrataan (kokouksella oli tiedossa, että alv-verokanta ei ole vielä selvillä). Tällöin oli myös havaittavissa paikalla olevassa jäsenistössä sitoutumista tarvittavaan varainkeräykseen talkoilun muodossa.  Joitain vastustavia mielipiteitä myös esitettiin.

YLÖKKin hallitus kokousti 25.8. ja hallituksen kokouksessa pohdittiin mahdollista hallihanketta monelta kantilta. Mietinnässä oli mm. yleiskokouksen jälkeen selvinnyt hallivuokran arvonlisäverollisuus, tarvittava talkoomäärä kulujen kattamiseksi, mattohankinta, jäsenistön sitoutumisinto tuleviin talkoisiin, ulkoinen rahoitus (tuet, sponsoroinnit, ym.) ja pitkällisen mietinnän jälkeen hallitus päätti äänestämällä lähteä toteuttamaan yleiskokouksen päätöstä Kulkutien hallin vuokraamisesta.  Pian kokouksen päättymisen jälkeen osa hallituksesta päätti irtisanoutua tehtävistään ja yksi jäsen jääväsi itsensä tulevien hallipäätöksien osalta. Hallitus kuitenkin pysyi päätösvaltaisena muutoksien jälkeenkin.

Tämän jälkeen hallituksen sähköpostijakelussa alettiin pohtia käytännön asioita, kuten halliosakeyhtiön perustamista ja sen kirjanpidon hoitamista. Samoin suunniteltiin tammi-huhtikuun agilitykisojen anomista (takaraja 31.8.) ja niihin liittyviä tuomarivarauksia. Samoin mietinnässä oli 2018 vuodelle järjestettävä ryhmänäyttely, johon päätettiin kysyä ohjeistusta paikalliselta näyttelykoordinaattorilta . Tärkeänä asiana hallitus alkoi myös tarkentamaan vuosien 2016-2018  budjettia, jonka edellinen versio oli ollut hallituksen kokouksen pohjana.  Alustavaan versioon lisättiin ryhmänäyttelyn tuottoja, mätsärituottoja ja ”HauHau-kisan” tuottoja, jotka alkuperäisestä versiosta olivat alakantissa.  Nämä laskelmat ovat tiivistettynä alla.

Laskelmissa on käytetty seuraavia tulo-olettamuksia: 1 agilitykisa = 275 starttia á 12€ = 3300€, josta voittoa kulujen ja buffatuottojen jälkeen noin 2700€ , 1 RT-kisa tuottaa voittoa noin 1000€, yksi mätsäri tuottaa voittoa noin 750€. Ryhmänäyttelyn tuotto on vaikein arvioitava. Ulos vuokrattava tunti hallista = 30€

Laskelmissa on käytetty talkoo-olettamuksena 10hlö/agikisa ja 7hlö/RT-kisa/PKToko-kisa/mätsäri

Hallin vuokrakulu on 6000€/kk+ALV, eli 7440€ verollisena. Tähän on lisätty vajaa 8000€/v kuluja valaistuksesta ja kiinteistönhuollosta. Yhteensä tämä on laskelmassa pyöristetty 97000€/v

Seuralla oleva pesämuna halliprojektiin korvamerkittynä on 90000€

 

Kulut vuodelle 2016:

Kilpailu- ja koetoiminta: 5500€

Tilavuokrat: 49000€

muut kulut: (lehti, kalusto, kirjanpito…)  15300€

Kulut yhteensä: 69800€

Tämän lisäksi investointina tulisi maton hankinta, josta YLÖKK sai tarjouksen korkkirouhematosta 31€/m2 asennettuna, eli 1000m2 matto olisi 31000€, joka maksettaisiin kerralla tai kk-osissa. Maksusuunnitelma on halliosakeyhtiön päätös.

 

Tulot vuodelle 2016:

Kilpailu- ja koetoiminta: 30000€

Koulutustoiminta (mm. kausimaksut)   13000€

Näyttelytoiminta (mätsärit) 1500€

Ulosvuokraus (10h/vko + 1 vkpl) 2000€

Tuotot yhteensä: 46500€

2016 alijäämä: 23800€

----------------------------

Kulut vuodelle 2017:

Kilpailu- ja koetoiminta: 0€  (tämä siksi, että kisatuloissa on laskettu puhtaat tuotot kulut poistettuna ja omassa hallissa ei tule roudauskuluja)

Tilavuokrat: 97000€

muut kulut: (lehti, kalusto, kirjanpito…) 15000€

Kulut yhteensä: 112000€

 

Tulot vuodelle 2017:

Kilpailu- ja koetoiminta: 80000€  *

Koulutustoiminta (mm. kausimaksut) 18000€  **

Näyttelytoiminta (mätsärit) 4000€ 

Tuotot yhteensä: 102000€

 

* 9 kisaviikonloppua (18x2700€) + HauHau-tapahtuma (25000€) + 6xRT (6000€) = 79600 , pyöristetty 80000€

** Nykyisellä jäsenmäärällä kausimaksun nosto 220e -> 300€  (= 11000€ -> 15000€)  + muut koulutustuotot = 18000€

Alijäämä: 10000€

Ulosvuokraus (10h/vko/40vkoa + 3 vkpl)  14000€

Toiminta-avustukset ?

Sponsorit ?

 

2017 ylijäämä: 4000€

--------------------------

Kulut vuodelle 2018:

Kilpailu- ja koetoiminta: 0€  (tämä siksi, että tuloissa on laskettu puhtaat tuotot kulut poistettuna ja omassa hallissa ei tule roudauskuluja)

Tilavuokrat: 97000€

muut kulut: (lehti, kalusto, kirjanpito…) 15000€

Kulut yhteensä: 112000€

 

Tulot vuodelle 2018:

Kilpailu- ja koetoiminta: 80000€  ***

Koulutustoiminta (mm. kausimaksut)  18000€  ****

Näyttelytoiminta: 18000€  *****

Tuotot yhteensä: 120000€

 

*** 9 kisaviikonloppua (18x2700€) + HauHau-tapahtuma (25000€) + 6xRT (6000€) = 79600 , pyöristetty 80000€

**** Nykyisellä jäsenmäärällä kausimaksun nosto 220e -> 300€  (= 11000€ -> 15000€)  + muut koulutustuotot = 18000€

***** Tupla-KV – näyttely (8000€) + ryhmänäyttely (10000€)

 

Ylijäämä: 8000€

 

Ulovuokraus (10h/vko/40vkoa + 3 vkpl) 14000€

Toiminta-avustukset  ?

Sponsorit ?

 

2018 ylijäämä: 22000€

--------------------------

 

Talkootarve 2017 ja 2018: 

Tarvittavia talkoopäiviä tapahtumissa yhteensä vuodessa:

Agility: 18 x 10 hlö = 180 (+ yhtenä viikonloppuna ”kaikki”)

RT: 6 x 7 = 42

PKToko: 5 x 7 = 35

Näyttelyt: 6 x 7 = 42 ( + 2018 kahtena viikonloppuna ”kaikki”)

Yhteensä: 300 päivää (+ noi isot tapahtumat), jonka voi jakaa osallistuvien seuralaisten määrällä

Tämän lisäksi talkoopäiviä tulee valmistelevista ja viimeistelevistä töistä tapahtumien ympärillä, kuten normaalistikin. Oman hallin myötä tulee tarvetta myös uudenlaisille rooleille, kuten vuokrauksesta vastaava, halliosakeyhtiön pyörittämiseen vaadittavia rooleja ym.

Kaikille yllälasketuille luvuille oletuksena on nykyinen jäsenmäärä ja nykyinen kausimaksuja maksavien määrä. Samoin kisatuottojen oletukset pohjautuvat aiempien vuosien toteutuneisiin tapahtumiin.

--------------------------

YLÖKKin hallitus sai 27.8.  vaatimuksen uuden yleiskokouksen koollekutsumiseksi. Tämän vaatimuksen oli allekirjoittanut 18 jäsentä, ja vaikka kaikki allekirjoittaneet eivät olleet maksannet jäsenmaksuaan sääntöjen määräämässä ajassa (ja ovat täten vailla äänioikeutta), niin hallitus päätti käsitellä vaatimuksen ja järjestää uuden yleiskokouksen.  Tulevan kokouksen agendalla on vuokran arvonlisäveron vaikutus kannattavuuslaskelmiin , halliosakeyhtiön perustaminen vuokraamista varten ja selvitys yksittäisen jäsenen roolista hallihankkeessa. 

Koska asioiden selvittämiseen vaaditaan uutta yleiskokousta, se tarkoittaa käytännössä hallipäätöksen siirtymistä vähintään kuukaudella.

Tällä viiveellä on vaikutusta yllälaskettuihin tuloihin (maaliskuulle ei enää voitu anoa kisoja ja 2018 ryhmänäyttelyn hakuaika umpeutuu ennen kokousta. Tammi- , helmi- ja huhtikuulle kisat on anottu ja yleiskokouksen päätöksestä rippuu kyseisten kisojen pitopaikka). Samoin sosiaalisessa mediassa käyty keskustelu ja sen luonne on herättänyt kysymyksiä jäsenistön sitoutumishalusta YLÖKKille isoon hankkeeseen.  Vastavuoroisesti kritiikin seasta ei ole löytynyt selkeää uutta vastuujäsenistöä, joka olisi ottanut oma-aloitteisesti roolia seuran eteen tehtävien tapahtumien hoidossa.   

Tämän takia hallitus on päättänyt järjestää tulevan yleiskokouksen ja syyskokouksen samalla. Yleiskokouksessa saadaan linjattua seuran lähivuosien suunta jäsenien toimesta ja syyskokouksessa voidaan valita vastuuhenkilöt viemään seuraa yleiskokouksessa päätettyyn suuntaan.

Tulevan kokouksen päivämäärä ilmoitetaan Ylöjärven uutisissa, kotisivuilla ja FB:ssä, kunhan aika ja paikka saadaan sovittua.